VIBRASJONELL MEDISIN

s-B-Vibrasjonell%20medisin_edited.jpg

Vi inkluderer vibrasjonell medisin og anatomi i de forskjellige metodene vi jobber med. Vibrasjonell anatomi handler om hvordan bevisstheten er bygget opp av forskjellige energetiske systemer og forskjellige nivåer av bevissthet, som fysisk, emosjonell, kausal og mental. Det fysiske handler blant annet om det konkrete, det emosjonelle om det følelsesmessige, det kausale om det å se ting i sammenheng, og det mentale handler om tanker og fantasier. Det betyr at vi jobber på flere nivåer av bevisstheten, slik at vi kan jobbe mer direkte og spesifikt i forhold til en blokkering eller svekkelse i bevisstheten.

Når vi jobber med vibrasjonell medisin så inngår blant annet blomsteressenser, lyd, farger, eteriske oljer m.m. som terapeutiske verktøy. Disse verktøyene virker mer direkte på alle de forskjellige bevissthetslagene. De kan også virke direkte på fysiologiske prosesser. De forskjellige verktøyene innen vibrasjonell medisin er også effektivte i bruk for å understøtte fysiologiske, emosjonelle, kausale og mentale prosesser, under og etter en behandling.

 

Når vi jobber vibrasjonelt så jobber vi energetisk, og bearbeider forskjellige energetiske systemer som administrerer chi (livsenergi) rundt i de forskjellige delene av kroppen og bevisstheten vår. Bevissthetslagene og de energetiske systemene er en del av anatomien vår, som på lik linje med den fysiske anatomien og fysiologien inngår i avgjørende livgivende prosesser og administrative funksjoner.

Vi bruker forskjellige behandlingsmetoder og justeringsmetoder når vi jobber med vibrasjonell medisin og vibrasjonell anatomi. Og når vi jobber vibrasjonellt kommer vi mer i direkte kontakt med de bakenforliggende årsakene til de aktuelle symptomene og tematikkene. Denne informasjonen bidrar oftest til verdifull bevisstgjøring for klienten, slik at klienten kan få en større forståelse for de prosessene som pågår, gjennom å kunne se et større bilde. Samtidig vil denne informasjonen kunne bidra til å ta andre beslutninger og dermed bidra til å skape ønskede endringer.

Utøves av:

Line Vitt