GESTALTTERAPI

Skjermbilde%202020-03-06%20kl.%2014.42_e

Gestaltterapi bygger blant annet på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi. Behandlingsformen er helhetlig og inkluderer kropp, følelser og tanker, som har et her-og-nå fokus og som fokuserer på den enkeltes erfaring i øyeblikket. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. 

 

Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser, kriser, og i egenutvikling.

 

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et jeg-du-forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. I gestaltterapi tolker ikke terapeuten, men føre heller klienten til å oppdage for seg selv. Dette skjer gjennom samtale, eksperimenter og øvelser for å bevisstgjøre klienten på egne følelser, reaksjoner og handlinger.

 

I gestaltterapien står prinsippet om at «å lære er å oppdage» sentralt. I terapien regisserer terapeuten «eksperimenter» sammen med klienten slik at klienten kan prøve ut forskjellige tilnærminger til problematikken, og derigjennom gjøre erfaringer. Dette gir klienten erfaringsgrunnlag for å kunne velge å fortsette det han/hun gjør, eller velge noe annet. På sett og vis handler dette om å få klienten til å ta tilbake sin kreativitet og ikke være fanget i sine mønstre. Se video.

Utøves av:

Sissel Aspevik