COACHING

S-B-Coaching_edited.jpg

Line Vitt tilbyr coaching både privat og for bedrifter, online og på kontoret. Coaching er en en-til-en prosess som har til hensikt å hente ut det beste i hvert individ, og de gode resultatene kommer i samspillet mellom coach og kunde. Coaching innebærer å bidra til bevisstgjøring, tydeliggjøring og sortering i forbindelse med et ønsket mål. Der det å lytte, observere og tilpasse coachingen til kundens behov står sentralt. Det er kundens verdier, mål og interesser som står i fokus. Coaching er en prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensiale. Det handler om å bringe mennesket fra nåværende tilstand til et ønsket mål. Til det livet personen egentlig vil leve, enten det er i jobb eller på det private plan. 

 

Coachingen er derfor handlingsfokusert. På veien fra der en er nå, og mot målet, vil det være nødvendig å ta tak, skape handling for å få ting til å skje. Man må være proaktiv og selv få ting til å skje. Som coach hjelper jeg kunden til å finne sine løsninger og strategier på vei mot målet. Kunden har allerede har svaret inni seg, og min jobb er å bidra til at det kommer mer frem i dagsbevisstheten. Det er gjennom direkte spørsmål, konfrontasjon og teknikker, at kunden finner svaret selv.

 

Med coaching jobber vi med å avdekke hva som står i veien, eventuelle sabotasjemønster og andre mønster som enten svekker, eller begrenser ens evne til å realisere potensialer og mål. Derfor jobber vi også med å tydeliggjør målet, sortere eventuell tvil, ubesluttsomhet osv, slik at klienten får et sterkere og mer samlet fokus på målet sitt.

Som coach handler det ikke om å behandle, men å vise vei i ønsket retning. En coach har en grunnleggende tro på at mennesket er ressurssterk og i stand til å skape selv. Det handler derfor å aktivere potensialene og bygge videre på de, heller enn å reparere.

Utøves av:

Line Vitt