SENTRUMSTERAPEUTENE

HELSE OG LIVSKVALITET I FOKUS
Line Vitt
Om Sentrumsterapeutene

Vi er to gode kolleger som har jobbet sammen siden 2013, og vi tilbyr flere behandlingsmetoder her på klinikken vår. Vi holder kurs sammen, underviser på skoler som tilbyr terapeutisk utdanning, ved siden av at vi også arrangerer egne kurs og seminar for terapeuter og næringsdrivende. Vi har egne nettkurs og egen podcast. Vi tilbyr også individuell coaching til både private og næringslivet. Vi jobber kreativt med fokus på helse og livskvalitet. 

Vi støtter og utforsker de allerede iboende kvaliteter og egenskaper i klienten, slik at den enkelte kan oppleve en større grad av mestring, kontroll og deltagelse i sin egen livsutfoldelse. Vi understøtter alle som har et mål om å stå mer i kraft av seg selv; tenke, føle og handle mer ut fra egne potensialer og forutsetninger. Vi mener at det å bli sterkere i det å stå i seg selv og sin egen kraft, er et av de grunn-leggende prinsippene for suksess og helbredelse. 

Sissel Aspevik
 

Thanks for submitting!